Serveis

Balear d’Arquitectura i Urbanisme és un despatx de joves arquitectes amb vocació i experiència en el camp de l’arquitectura i rehabilitació, el disseny, l’urbanisme i la bioclimàtica.

A BAU desenvolupam tot tipus de tasques lligades al món de la construcció i de la innovació arquitectònica.

A més dels projectes d’arquitectura habituals ja siguin d’obra nova, rehabilitació, reforma, interiorisme o paisatgisme… i gràcies a la preparació específica dels dos socis principals, a BAU som especialistes en Dret urbanístic i gestió (Carles Arbós) i en Estudis de patologia edificatòria (Maties Togores).

Altres tasques que desenvolupam al despatx, són:

– Gestió i assessorament jurídic dins l’àmbit urbanístic
– Rehabilitació integral
– Disseny d’interiors
– Direcció, control i gestió d’obra. Project Management
– Estudis i projectes de reforç estructural
– Tramitacions administratives
– Desenvolupament de figures de planejament
– Coordinacions i estudis de seguretat i salut
– Informes i dictàmens pericials
– Informes ITE
– Valoracions i taxacions immobiliàries
– Etc…