Equipaments, locals i espais públics

Nave comercial fundación Deixalles
Nau comercial fundació Deixalles
Projecte de guarderia i espai públic
Equipamientos y espacios públicos
Recuperació del jardí de la Misericòrdia