Equip

CARLES ARBÓS (arquitecte)
Palma de Mallorca (1973)

Arquitecte per l’ETSAB, col·legiat en el COAIB des de 1998, data a partir de la qual exerceix l’arquitectura com a professional lliure. Des de l’any 2001 comparteix despatx amb l’arquitecte Maties Togores Piquer.

• Postgrau “Especialista Universitari en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori” per la UIB (2003).
• Postgrau d’Aptitud Pedagògica (CAP) per la UIB (2008-2009).
• Arquitecte de l’àrea de visat i control de projectes del COAIB (1999 -2005).
• Arquitecte municipal de l’Àrea de Planejament de l’Excm. Ajuntament de Marratxí (2005-2008).
• Arquitecte assessor municipal de l’Excm. Ajuntament de Montuïri des de febrer de 2001.
• Delegat provincial de la mútua d’arquitectes “Hermandad Nacional de Arquitectos” des de l’any 2000.

MATIES TOGORES (arquitecte)
Palma de Mallorca (1972)

Arquitecte per l’ETSAV-UPC, col·legiat en el COAIB des de 1999, data a partir de la qual exerceix l’arquitectura com a professional lliure. Des de l’any 2001 comparteix despatx amb l’arquitecte Carles Arbós Berenguer.

• Postgrau d’ Especialista en tècniques d’inspecció i diagnosi d’edificis” per la UPC.
• Col·laborador de l’associació ”Arquitectos sin fronteras” (1996-1997).
• Arquitecte de l’OIU del COAIB (p.2000-p.2001).
• Delegat provincial de la mútua d’arquitectes “Hermandad Nacional de Arquitectos” ( 2001-2003).
• Arquitecte del Departament de Cultura del CIM (2001-2006).
• Arquitecte del Departament d’Hisenda i innovació del CIM des de l’any 2006.

COL·LABORADORS HABITUALS

Fernando Pérez – arquitecte i coordinador del despatx
Toni Prat – disseny d’interiors i disseny gràfic
Enrique González – aparellador i coordinador de seguretat i salut
Gabriel Horrach – aparellador i calculista
Pere Joan – topògraf
Tomeu Bosch – delineació