Serveis

Balear d’Arquitectura i Urbanisme és un despatx de joves arquitectes amb vocació i experiència en el camp de l’arquitectura i rehabilitació, el disseny, l’urbanisme i la bioclimàtica.

A BAU desenvolupam tot tipus de tasques lligades al món de la construcció i de la innovació arquitectònica.

A més dels projectes d’arquitectura habituals ja siguin d’obra nova, rehabilitació, reforma, interiorisme o paisatgisme… i gràcies a la preparació específica dels dos socis principals, a BAU som especialistes en Dret urbanístic i gestió (Carles Arbós) i en Estudis de patologia edificatòria (Maties Togores).

Altres tasques que desenvolupam al despatx, són:

- Gestió i assessorament jurídic dins l’àmbit urbanístic
- Rehabilitació integral
- Disseny d’interiors
- Direcció, control i gestió d’obra. Project Management
- Estudis i projectes de reforç estructural
- Tramitacions administratives
- Desenvolupament de figures de planejament
- Coordinacions i estudis de seguretat i salut
- Informes i dictàmens pericials
- Informes ITE
- Valoracions i taxacions immobiliàries
- Etc…